سه رده با عرض سلام به همه ی شما عزیزان به وبلاگ من خوش امدید امید وارم لذت کافی را از این وبلاگ ببرید.اسم من سید پیشوادرودگر متولد سال 1378از شهر پاوه. http://peshvadroodgar2.mihanblog.com 2020-09-19T12:35:39+01:00 text/html 2012-03-08T05:22:00+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com نوید سبحانی سبزیجات(Vegetables) http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/57 سلام امروز میخوام براتون چند نوع از سبزیجات رو بذارم.امیدوارم از مطلب قبلی به خوبی استفاده کرده باشید.<font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cabbage=کلم پیچ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Borocoli=بروکلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 204, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><span style="color: rgb(204, 153, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Onion=پیاز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 153);">Cucumber=خیار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(153, 51, 153);">Eggplant=بادنجان</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(153, 0, 0);"><font size="3">Carrot=هویج&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Mushroom=قارچ<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Potato=سیب زمینی</span></span></font></span><br> text/html 2012-03-05T11:15:08+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر به نام یکتا http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/56 <h2 class="hl"><a href="http://pavehgiyan.blogfa.com/post-22.aspx">كوه آتشگاه</a></h2> <span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" dir="rtl" lang="AR-SA">این كوه در غرب وجنوب غرب شهر پاوه واقع شده و بر دامنه غربی آن شهر باینگان قرار گرفته است . بر اساس نوشته های تاریخی محل یكی از آتشكده های</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> <span dir="rtl">دور قبل از اسلام بوده است كه وجه تسمیه آن نیز گویای این موضوع می باشد. ارتفاع آتشكده حدود 2500 متر است. بر فراز آتشگاه</span> <span dir="rtl">چشم انداز شهر پاوه (مخصوصاً در شب) منظرهای دیدنی و جالب</span> <span dir="rtl">می باشد. در دامنه های غربی و شمال غربی آتشگاه هوراگه‌های‌(ییلاق) باصفا و خوش آب و هوائی قرار دارند</span></span><img style="width: 431px; height: 233px;" src="http://up.iranblog.com/images/n3z3k8devvkv30m971a8.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"> text/html 2012-03-01T10:21:46+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com نوید سبحانی Idioms http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/55 سلام امروز میخوام نحوه تلفظ اصطلاحاتی رو که براتون گذاشتم رو بنویسم.<font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; After a fashion=<span style="color: rgb(0, 153, 0);">آفتر ا فشن<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Wet blanket=<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> وت بلانکت<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; By the way=<span style="color: rgb(0, 153, 0);">بای د وی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Break the ice=<span style="color: rgb(0, 153, 0);">بریک د آیس <span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; A big hand=<span style="color: rgb(0, 153, 0);">ا بگ هند</span></span></span></span></span></span></span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></font> text/html 2012-02-25T10:02:04+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com نوید سبحانی اصطلاحات انگلیسی(Idioms) http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/54 سلام&nbsp; امروز میخوام چند تا اصطلاح انگلیسی براتون بذارم.البته توجه داشته باشید که هیچوقت اصطلاحات انگلیسی رو کلمه به کلمه معنی نکنید.در ضمن اگه تلفظ اصطلاحاتی رو که براتون میذارم رو خواستید در بخش<span style="text-decoration: underline;"></span><font size="3">(نظر بدهید) برام بنویسید.در ضمن معنی اصطلاحات رو پایین اصطلاحات گذاشتم.بای.<font size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> &nbsp;&nbsp; After a fashion - Wet blanket - By the way - Break the ice - A big hand.</span></font></font><font size="4"><span style="color: rgb(51, 204, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; نه خوب نه بد - آدم حالگیر - ضمنا - رابطه گرم و صمیمی - تشویق زیاد. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; معنی ها به ترتیب از معنی اصطلاحات از سمت چپ به راست میباشد.</span></font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><br> text/html 2012-02-16T04:32:17+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر بسم الله الرحمن الرحیم http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/48 <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4">با سلام و عرض ادب به همه ی دوستان و عزیزان.در مورد نبود یک ماهه ام میگویم.به دلیل داشتن امتحانات نتونستم به اینترنت بیام و بعد از اون اینترنتم قطع شد و در نوبت بودم تا دو سه روز قبل و الانم به دادن مطالب جدید در وبلاگ سه رده ادامه میدهم شایدم با تعدادی از دوستان&nbsp; وبلاگ سه رده را وبلاگی گروهی بکنیم. با سپاس از همه ی شما مدیر وبلاگ سید پیشوا درودگر.</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> text/html 2012-02-16T04:29:03+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر صداقت کودکانه http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/47 <font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="6"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">یك روز یك دختر كوچك در آشپزخانه نشسته بود و به مادرش كه داشت آشپزى مى‌كرد نگاه مى‌كرد. <br>ناگهان متوجه چند تار موى سفید در بین موهاى مادرش شد. <br>از مادرش پرسید: مامان! چرا بعضى از موهاى شما سفیده؟<br>مادرش گفت: هر وقت تو یك كار بد مى‌كنى و باعث ناراحتى من مى‌شوی، یكى از موهایم سفید مى‌شود.<br>دختر كوچولو كمى فكر كرد و گفت: حالا فهمیدم چرا همه موهاى مامان بزرگ </span></font><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="6"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">سفید شده!</span></font><img src="../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> text/html 2012-02-16T04:12:50+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر بسم الله الرحمن الرحیم http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/46 <p dir="rtl" style="margin: 10pt 0cm; text-indent: 0cm; text-align: right; color: rgb(204, 0, 0);" align="left"><font size="2"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر چیست؟</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">میخوام بگویم فقر چیست،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر چیزی است که همه جا سر می کشد،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر،گرسنگی نیست،عریانی هم نیست،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر چیزی را" نداشتن" است،ولی آن چیز پول نیست،طلا و غذا نیست،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر همان گرد وخاکی است که بر کتابهای فروش نرفته ی یک کتابفروشی می نشیند،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر ،تیغه های برنده ماشین بازیافت است که <a title="مطالب جالب و جذاب" href="http://mataleb-jaleb.blogsky.com/"><span style="text-decoration: none;">روزنامه</span></a> های برگشتی را خورد میکند،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر ،کتیبه سه هزار ساله ی است که روی آن یادگاری نوشته اند،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر ،پوست موزی است که از پنجره یک ماشین به خیابان انداخته می شود،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر همه جا سر میکشد،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر ،شب را "بی غذا" سر کردن نیست،</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 200%;"><br></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">فقر،روز را "بی اندیشه"سر کردن است</span></font></p><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="2"> </font> text/html 2012-02-16T04:03:20+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر چارلی چاپلین و انیشتین http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/45 <font color="#333333"><span style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA">روزی انیشتین به چارلی چاپلین هنرمند بزرگ گفت :«می دانی آنچه باعث شهرت تو شده چیست؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>این است که همه کس حرف تو را می فهمد!»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA">چارلی هم خنده ای کرد و گفت:« تو هم می دانی آنچه باعث شهرت تو<br><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>شده چیست؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>این است که هیچکس حرف تو را نمی فهمد!»</span></p></span></font> text/html 2012-02-16T03:53:15+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر شانس خود را امتحان کنید http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/44 <font style="color: rgb(51, 102, 102);" size="4">مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود.<br>کشاورز گفت برو در آن قطعه زمین بایست. من سه گاو نر را آزاد می کنم اگر توانستی دم یکی از این گاو نرها را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد. مرد قبول کرد. در طویله اولی که بزرگترین بود باز شد .<br>باور کردنی نبود بزرگترین و خشمگین ترین گاوی که در تمام عمرش دیده بود. گاو با سم به زمین می کوبید و به طرف مرد جوان حمله برد. جوان خود را کنار کشید تا گاو از مرتع گذشت. دومین در طویله که کوچکتر بود باز شد.<br><br>گاوی کوچکتر از قبلی که با سرعت حرکت کرد .<br><br>جوان پیش خودش گفت : منطق می گوید این را ولش کنم چون گاو بعدی کوچکتر است و این ارزش جنگیدن ندارد. سومین در طویله هم باز شد و همانطور که فکر میکرد ضعیفترین و کوچکترین گاوی بود که در تمام عمرش دیده بود.<br><br>پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگیرد.اما.........گاو دم نداشت!!!!<br><br>زندگی پر از ارزشهای دست یافتنی است اما اگر به آنها اجازه رد شدن بدهیم ممکن است که دیگر هیچ وقت نصیبمان نشود. برای همین سعی کن که همیشه <a href="http://alisystem20.mihanblog.com/" target="_blank" title="">اولین</a> شانس را دریابی </font> text/html 2011-10-05T08:17:32+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر گیاه کوه شاهو به زبان کوردی ری واوی http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/39 <div style="text-align: center;"><img src="http://up2.iranblog.com/images/g79erhj31w58ki68xja.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2011-10-04T05:45:59+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر راه های نرفته http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/36 <font style="font-family: impact;" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>شاید بگید آدم برای گذشته هاش دلتنگی میکنه نه برای روزی که هنوز نیومده . من کاملا موافقم اما منظور من فردایی نیست که نیومده&nbsp; ,&nbsp; من فردا و فرداهایی رو میگم که گذشته ... وتمام شده...<br>&nbsp;روز هایی که کلی برنامه ریزی براشون انجام داده بودیم . و انتظار رسیدنشونو میکشیدیم.<br>و میخواستیم کارهای مفید کنیم&nbsp; ...اخلاقمونو تغییر بدیم ... بهتر باشیم ...به جایی که میخواستیم برسیم&nbsp; و خلاصه چیزی که میخواستیم بشیم... اینا همون حرفایی بود که برای روز نیومده (فردا) میزدیم .<br>اما وقتی که فردا میومد دوباره همه چیز مثل دیروز میشد و انگار که هیج تصمیمی نداشتیم&nbsp; برای خودمون... و همین طور روزها و فرداهای دیگه...<br>و اینطور بود که بزرگ شدیم . <br>بعضی هامون تو گذشته موندیم و حسرت کارهای نکرده و راههای نرفته ای رو خوردیم که باید انجام میدادیم و میرفتیم ... و به جاش بیراهه رو انتخاب کردیم .<br>بعضی دیگه هم بعد از کیش و مات شدن ;&nbsp; دوباره بازی درست تری رو با دقت و پیش بینی کردن شروع کردیم تا اشتباههای گذشته رو جبران کنیم ...<br>...و بعضی دیگه هم (به خیال خودمون) فکر کردیم دیگه هیچی فایده نداره...حتی جبران! اما یادمون رفت که " انسانی برنده ست که تو بازی زندگی بعد از شکستش دوباره بلند شه و شروع کنه! شروع..." <br>&nbsp;<br>...و اینطور می شه که آدم برای گذشته(فردای تموم شدش) دلتنگی میکنه که ای کاش اون فرداها رو به خوبی تموم میکرد و زود تر به خواسته های خوب زندگیش میرسید و "دوباره&nbsp; میگه هنوز هم دیر نیست! فردا های زیادی هست که هنوز نیومده ! "<br>&nbsp; <br>...و به&nbsp; خودمون میگیم : امروز فرداییست که دیروز منتظر آن بودی پس از دستش نده تا همانند قبل افسوس بخوری و آن را&nbsp; بر باد رفته ببینی...هنوز فردایی هست که از دستت نرفته! <br>&nbsp;<br>پس این حرفو رسمی تر و عادلانه تر برای خودمون و تو گوش دیگران زمزمه می کنیم :<br>&nbsp;<br><font color="#cc0000">&nbsp;"راه فردا که در پیش داریم راه نرفته ی ماست آن را درست بپیماییم "</font></strong></font><font style="font-family: impact;" size="4"> </font> text/html 2011-10-02T15:40:17+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر کاش کودک بودم...................... http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/35 <font size="4">کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود انجام میدادم </font><p align="center"><font size="4">ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ برلب داشته باشم</font></p><p align="center"><font size="4">ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم </font></p><p align="center"><font size="4">&nbsp;</font></p> text/html 2011-08-05T12:24:24+01:00 peshvadroodgar2.mihanblog.com سید پیشوا درودگر ژه ره ژی http://peshvadroodgar2.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/oyqgs7nsifsn86p3sbo.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"> </div>